O.H.D Dispar Vulgo

Historiek

Het was een donkere, doch mooie dag in de maand december in het jaar des Heren 2011. In de geest van twee onverbeterlijke langstudeerders ontsprong, tijdens 1 van hun vele koffiepauzes, warempel het geniale idee om door het door hen zo lang misvatte Tilburgse dispuutsleven een frisse wind te laten waaien. Een ding was pertinent duidelijk, het dispuut zou, in tegenstelling tot anderen, niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan de alom bekende studentenverenigingen der Tilburg. Daar zij beiden zeer bekwaam zijn in het gebruik van de Latijnse taal kwam Dispar Vulgo (voor de minder klassiekgeletterden: afwijkend van de massa) al snel als denominatie van het fameuze ensemble.


De twee verlichters genaamd Joep G.A. Mertens en Jordy R.C. Stroux expliqueerden naarmate de tijd vorderde al hun ideeën en zochten heil bij Paulus R. Botman en Sjoerd Jansen. Zo werd praesidium I gevormd; Joep G.A. Mertens in de hoedanigheid van praeses, Jordy R.C. Stroux in de hoedanigheid van abactis en Sjoerd Jansen in de hoedanigheid van quaestor en Paulus R. Botman kwam te hulp in de hoedanigheid van lictor.

Axioma’s des Dispar Vulgo zijn koenheid, hartstocht en jolijt.

Door noeste arbeid en stevige selectie stond er na ruim een jaar geen olijk en futiel groepje, maar een stevige basis qua ideeën en papierwerk en een groep heren welke Dispar Vulgo sindsdien idoleren en als deel van hun leven beschouwen. Op 30-01-2013 werd voorgaande groots gevierd met hun dies natalis. Destijds werd renommee vergaren geprioriteerd middels borrels met gevestigde disputen, deelname aan toernooien, presentie bij festiviteiten en het Dispar Vulgo idee te allen tijde naar buiten uitdragen.

De piramidale lotsverbondenheid die er bestaat tussen de leden des dispuuts Dispar Vulgo is een voor derden onbeschrijflijke magie, beter bekend als het Dispar Vulgo-gevoel. De hieruit voortvloeiende positieve synergie, zorgt eens te meer voor een onaantastbare positie aan de top van het Tilburgse studentenleven.

Het bestaan van Dispar Vulgo is dan ook een feit welke tot in de onvermijdelijke oneindigheid zal voortduren.

Sponsoren